Kersfees en Sinterklaasfees en enige ander fees wat jou gelukkig maak is om die draai. Baie welkom by hierdie bumper-uitgawe van die Hutspot – ’n lekker, volgepropte Kerskous!

Wat ’n wilde jaar was die afgelope een nie vir die hele wêreld nie! So amper asof alles wat voorheen weggesteek kon word of nie sigbaar was nie, nou skielik vir ons begin loer en sigself bekendstel en ons eintlik dwing om aandag te gee.

Mag daar nietemin vir jou in hierdie spesiale tyd van die jaar, waar jy jou ook al in die volgende paar weke bevind, ’n egte windstilte, hope vreugde en net mooi dinge wees. Mag ons in die nuwe jaar weer die outydse en mooiste maniere vind wat ons sal help om uit te spring uit die negatiewe maalkolk waarin ons en ons wêreld vasgedraai het.

Buiten terugkyk en dink oor die afgelope jaar, is dit nou ook die tyd om dankie te sê. Dankie dat jy deel is van ons netwerk. Baie dankie vir al die mooi woorde en artikels en idees wat elkeen van ons getroue ondersteuners met ons gedeel het. Ons sien uit daarna om in hierdie uitgawe ’n hele paar interessante dinge spesiaal met jou te deel.

Lekker lees en mooi loop daar waarheen jy op pad is, en tot volgende jaar!

Persvrystelling: Slawevrystelling-viering (litnet.co.za)


Dan Sleigh, die bekende skrywer en geskiedkundige, is die gasspreker by die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl se slawevrystelling-viering op Saterdag 3 Desember 2016. Die tema van die geleentheid is “Versoen met ons slawe-verlede”. Dan Sleigh is ’n kenner van die VOC-geskiedenis en is bekroon vir sy bydrae tot bewaring en letterkunde. Hy het ’n DPhil in geskiedenis van die Universiteit Stellenbosch en ’n ridderskap van die Nederlandse koningshuis. Hy het sy nasionale diensplig in die Suid-Afrikaanse Vloot gedoen. Volgens Michael Jonas, direkteur van die ATM, is die doel van die viering om hulde te bring aan die nalatenskap van die slawe in ons kultuur en omgewing. Jonas sê slawerny is geensins eie aan Suid-Afrika nie, maar is ’n wêreldwye verskynsel wat reeds sedert Bybelse tye beoefen is. Hy wys egter daarop dat talle van die sosio-ekonomiese, maatskaplike en identiteitskwessies waarmee die Suid-Afrikaanse samelewing vandag worstel, hul oorsprong in slawerny het. Lees meer.

Een taal kennen of een taal spreken (neerlandistiek.nl)


Veel taalwetenschappers vragen zich over taalfilosofie af wat andere mensen zich over taalwetenschap afvragen: waar is het allemaal voor nodig? Het antwoord is in allebei de gevallen natuurlijk hetzelfde: als je op zijn minst wilt begrijpen hoe ingewikkeld alles in het mensenleven is, moet je beginnen te begrijpen wat iets wonderlijks de taal is die zo’n belangrijk deel vormt van ons leven, ons denken, ons samenzijn. We weten er zo weinig van. Deze week raakte ik bijvoorbeeld aan de praat met een postdoc hier op het instituut over de vraag: wat betekent het als je zegt dat we een taal kennen, zoals de Engelse omschrijving luidt (to know a language) of spreken, zoals wij doorgaans zeggen? Lees meer.

Die VOC aan die Kaap, 1652-1795 (proteaboekhuis.com)


Daar is reeds baie navorsing gedoen oor die Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) se tyd aan die Kaap en ’n groot aantal publikasies het al verskyn. Nogtans het baie kundiges ’n behoefte geïdentifiseer aan ’n gesaghebbende publikasie wat die VOC se bewind aan die Kaap volledig sou behandel. ’n Motivering was ’n nuwe belangstelling in die Kompanjiesgeskiedenis en heelwat aspekte van die VOC se verbintenis met Suid-Afrika wat nog nie in die historiografie neerslag gevind het nie. Sewentien medewerkers, wat elkeen ‘n deskundige op sy of haar besondere terrein is, is daarvoor gewerf. Lees meer.

 

TRADE: Tracing the Impact of South African and Dutch Links at Turning Point of Global Trade (wcbn.co.za)


A new international research project revealing significant episodes of South African and Dutch history and its impact on trade internationally is to be undertaken by researchers at universities in the UK and South Africa. Early modern historian Dr Mark Williams of Cardiff University and physical geography Professor Stefan Grab of the University of the Witswatersrand aim to digitise and translate 44 years of day registers of the Dutch East India Company at the Cape of Good Hope during the rise, heyday and eventual decline of this major international trading company. Representing one third of the company’s history, the complete records are widely acknowledged as one of the world’s most valuable sources for the study of global and regional history in the 17th and 18th centuries. Revealing a daily human picture of politics, diplomacy, diet, settlement, trade and weather extremes, the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (or VOC) registers will be transcribed before being translated into English from Dutch and digitised to enable access to scholars worldwide. The VOC “daghregisters” project adds to the significant work of the Tracing History Trust on the records, which has since 2003 been designated part of UNESCO’s Memory of the World programme. Read more.

Nieuwe website: wetenschappelijke namen van de vogels van Europa (neerlandistiek.nl)


De site WNVE – Wetenschappelijke Namen van de Vogels van Europa geeft, in de vorm van artikelen, uitleg over de wetenschappelijke namen van de vogels van Europa. U kunt onder andere zoeken naar soortnaam,  genus en familie; en zoeken op Nederlandse of Engelse naam. In een artikel worden drie aspecten van een naam behandeld: wat hij taalkundig betekent, wat hij met de vogel te maken heeft, en wat de historie ervan is, alles voor zover de maker heeft kunnen achterhalen of beredeneren. In de Inleiding staat een en ander over wat wetenschappelijke namen zíjn. Heel wat artikelen geven een nieuwe interpretatie van een naam.

Jannie du Toit kom Kaap toe:  29 November tot 22 Desember 2016


Bonjour Monsieur Brel, die verhoogproduksie wat vroeër vanjaar by die KKNK gedebuteer het en ondertussen oraloor entoesiasties ontvang is, onderneem ’n toer wat van die Ooskaap af strek, al langs die kus tot by Jacobsbaai op die Weskus – en terug! Op spesiale versoek is daar ook langs die pad enkele aanbiedinge van die immer gewilde Doep is nie dood nie en ’n paar Kerskonserte, waaronder twee saam met Carel Trichardt en Petru Wessels. Die volledige toerprogram is hier beskikbaar.

The Art of Law in Bruges (deredactie.be)


The Groeninge Museum in Bruges is currently hosting a major exhibition on art and the court system. Works of art played a role in reminding everybody involved in the legal process of the unpleasant fate that could befall you if you yielded to the temptations of corruption. The Art of Law also brings together works that were hung in courtrooms as an encouragement – but sometimes also a warning – to judges to dispense justice that was fair.

Exhibits include Frans Floris’s The Judgement of Solomon, depicting the biblical story of the wise Solomon who, when two women were fighting over the same baby, ordered the child to be cut in two, in order to discover who the true mother was. The true mother would rather give up the child to another woman than have it cut in two. Read more.

Taalbank.nl vernieuwd (neerlandistiek.nl)


Al tien jaar lang wordt op www.taalbank.nl (vrijwel) dagelijks het Woord van de Dag geanalyseerd en besproken. Het was dan ook tijd om deze website grondig te herzien, de beveiliging aan te passen en de  profilering te herzien. Dat hebben we deze zomer gedaan. Het resultaat is de afgelopen maanden getest en staat nu alweer iets meer dan een maand online: een compleet vernieuwde site met inmiddels ruim 600 artikelen over woorden, uitdrukkingen en taaltrends – kortom, over taalverandering. Maar dit is nog maar het begin. Lees meer.

Schoon en veilig koken in de townships van Kaapstad met The Clean Cooking Revolution (deur Liza Voppen)


The Clean Cooking Revolution wil dat koken veiliger en schoner wordt in de townships van Kaapstad. Daarom biedt de organisatie speciale stoves (fornuizen) aan de allerarmsten in de townships in Kaapstad. Omdat The Clean Cooking Revolution een Nederlands initiatief is, proberen ze dit doel na te streven samen met o.a. de Nederlandse community in Kaapstad. “Als we met z’n allen samenwerken kunnen we dit grote, lokale probleem aanpakken”. Lees meer.

Cities in the Netherlands sign deal for a circular economy (iamexpat.nl)


On October 11, during the Dutch National Summit on a Circular Economy, government officials, along with businesses and think tanks, came together to sign a deal.
The City Deal: Circular City was signed by eight cities in the Netherlands (Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo and Dordrecht), with others also keen to join. The deal focuses on transitioning to a circular economy. Amsterdam, two years ago, was the first city to begin research on the idea of cities turning towards circular economies. Read more.

Dreef de zwarte bui schaduwend voorbij? Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium (neerlandistiek.nl)


Het is alweer meer dan een decennium geleden dat het tijdschrift TNTL een themanummer publiceerde over de toekomstperspectieven van de Nederlandse letterkunde. “Hoe verder?”, luidde de vraag die samenstellers Ernst van Alphen en Frans-Willem Korsten zichzelf en de medewerkers aan het nummer (2004) stelden. In hun inleidende artikel opperden zij dat de neerlandistiek wellicht stervende was. Die diagnose blijkt anno 2016 niet in een overleden patiënt te hebben geresulteerd, maar het is wel goed weer eens op de gezondheid en vruchtbaarheid van het vak te reflecteren. In ruim tien jaar tijd is het veld immers van samenstelling veranderd, zijn er (dus) nieuwe onderzoeksrichtingen ingeslagen en zijn de infrastructurele randvoorwaarden gewijzigd, zowel financieel als organisatorisch. Genoeg reden voor de leerstoel Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit om op 30 en 31 maart 2017 een bijeenkomst te organiseren met en voor vakgenoten, die beoogt de inhoudelijke stand van zaken op te maken rond de nationale en internationale letterkundige neerlandistiek. Wat is de huidige positie van ons vak in landelijk perspectief, vanuit internationaal oogpunt, wetenschappelijk en maatschappelijk?​ Lees meer.

Waarom spreken ze in Vlaanderen Nederlands? (taaluniebericht.org)


De Taalunie ontvangt regelmatig vragen over het Nederlands. In Taalunie:Bericht lichten we er telkens één uit. Deze keer de vraag hoe het komt dat Vlamingen Nederlands zijn gaan spreken.

De vraag: Waarom wordt er in Vlaanderen Nederlands gesproken?
Van: het Davidsfonds, sociaal-cultureel netwerk in België.

Waarom: Tijdens de Week van het Nederlands organiseerde het Davidsfonds in Mechelen een moderne rederijkersbijeenkomst. Naast een poëziewedstrijd en de try-out van een toneelstuk, waren er lezingen over het ontstaan, de spelling en de uitspraak van het Nederlands. Kevin De Coninck, afdelingshoofd Taalbeleid van de Taalunie, schetste in een uitvoerig betoog de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat men in Vlaanderen Nederlands spreekt. Lees meer.

Poëziepad 2017 (mrdevlaschaard.be)


Door Piet Sileghem

Ikzelf ben dit jaar voorzitter van de lokale Marnixring Avelgem de Vlaschaard, gesitueerd in het uiterste puntje van West-Vlaanderen, vlak bij de Franse grens.

Met onze Marnixring hebben wij een cultureel 5-jaren project, nl. de realisatie van ons Poëziepad van A tot Z. Langs een oude spoorwegbedding, nu wandel-, fiets- en natuurpad, realiseren wij een 10-tal gedichten over een afstand van ca 15 km tussen Avelgem en Zwevegem en dit in samenwerking met de beide gemeentes. Per jaar worden er 2 gedichten gematerialiseerd, nl. een gedicht van de laureaat van de jaarlijkse poëziewedstrijd en een gedicht van de curator van de jury.

Dit jaar zijn we toe aan de 3° editie van dit project, dat de vorige jaren telkens meer dan 100 inzendingen met kwalitatieve poëzie mocht ontvangen.  De lancering van de wedstrijd met bekroning in 2017 gebeurde afgelopen weekend (12 november 2016) in het oude stationsgebouw van Zwevegem.  Naar aanleiding daarvan is een diavoorstelling gemaakt met sfeerbeelden van de reeds gerealiseerde gedichten en de locaties voor de volgende editie.

In bijlage vind je ook de flyer waarin het reglement van de editie 2017 toegelicht wordt. Lees meer.
Ongetwijfeld loopt er ook bij jullie in Zuid-Afrika poëtisch talent rond en wie weet zit de laureaat van 2017 ergens bij Sasnev. Indien jullie nog vragen hebben, laat het gerust weten. Verdere info kan ook bekomen worden bij poeziepad@zwevegem.be.

Benieuwd naar jullie respons.
Mvg, Piet Sileghem (Voorzitter MR Avelgem de Vlaschaard)

World’s most sustainable university building in Eindhoven (24oranges.nl)


The main building of the Eindhoven University of Technology plans to have “the most sustainable university building in the world” and it will be called Atlas. Once it is entirely renovated, in the summer of 2018, the building’s previous gas connection will have been replaced by a geothermal system which will work with solar panels to provide energy to supply most of the building’s power. Read more.

Derde Gentse colloquium over het Afrikaans (litnet.co.za)


Op Vrijdag 28 Oktober 2016 jongstleden had aan de Universiteit Gent het derde internationale colloquium over het Afrikaans plaats. De congressenreeks over taal, maatschappij, geschiedenis en literatuur ging van start op 4 en 5 December 2014 ter gelegenheid van het institutionele eredoctoraat dat Breyten Breytenbach ten deel is gevallen. De toekenning van de prestigieuze titel doctor honoris causa door rector Anne De Paepe is opgeluisterd met een symposium dat als titel een versregel kreeg van de gelauwerde dichter. Breytenbach leverde toen zelf samen met dichters, historici en academische taal- en letterkundige onderzoekers een bijzondere bijdrage aan “die taal se stiltes”. Lees meer.

US Woordfees 2017: Volledige program (woordfees.co.za)


Die bekendstelling van die program van die US Woordfees 2017 het op November 17 by ’n laaaaaaang tafel plaasgevind. Liza Foppen lig die sluier op die Nederlandse en Vlaamse inhoud van volgende jaar se fees. Dit is dié deel van die fees wat jy nie moet misloop nie! Lees hier meer.

Die volledige program is hier beskikbaar.

KKNK 2017: Program skyn die soeklig op Suid-Afrikaanse werke (kknk.co.za)


“Die 23ste KKNK bied hope geleenthede om die room van die Suid-Afrikaanse kunste in verskeie genres, dissiplines en vorms te beleef. Vermaak vir oud en jonk word met ’n program propvol drama, humor, musiek, diskoers en vermaak aangebied.”

So sê Rhodé Snyman, uitvoerende hoof van die KKNK, wat in 2017 van Saterdag 8 April tot Saterdag 15 April vir die 23ste keer op Oudtshoorn aangebied word. Die datums val binne die nasionale skoolvakansie en die fees eindig oor Paasnaweek. Die feesprogram is op Sondag, 27 November by Rhebokskloof Wynlandgoed in die Paarl bekendgestel. Lees meer. Vir meer inligting oor die werkinge van die feesmasjien, klik hier.

How Dutch Wax Fabrics Became a Mainstay of African Fashion (hyperallergic.com)


The exhibition Vlisco: African Fashion on a Global Stage, on view at the Philadelphia Museum of Art (PMA) as part of a suite of shows and programmes called “Creative Africa”, indirectly but intriguingly poses the facts to explain the company’s origins in the Dutch colonial empire. It also demonstrates the lasting popularity of Vlisco’s products in African fashion and beyond. Art enthusiasts, for instance, might recognise Vlisco fabrics from the work of Yinka Shonibare MBE, who has used them to fashion Victorian-style gowns and waistcoats for the generally headless human figures in his haunting installations. In Shonibare’s work, the fabrics conceptually do double duty: they act both as a symbol of “African culture” for those who perceive the patterns to be indigenous, and also as a symbol of our hyperconnected, postcolonial material world for those who understand the complexities of their origins. Read more.

Taalhelden: De game (taalhelden.org)


Kruip in de huid van een rapper en zoek de juiste woorden. Kies de juiste schrijfwijze, verdien punten en red de rhyme! De nieuwe game Taalhelden is beschikbaar voor alle mobiele apparaten. We dagen je uit om in hoog tempo het juiste woord aan te wijzen. Ben je snel genoeg? Herken je de klassieke valkuilen? Weet je van voldoende woorden hoe je ze spelt? Ga jij de uitdaging aan? Speel hier de game.

De game Taalhelden is ontwikkeld door het Vlaamse communicatiebureau Trendwolves, in opdracht van Taalhelden. Naast de game zijn er ook 50 nieuwe taaladviezen bijgekomen op Taalhelden.org. Mocht je dus vragen hebben nadat je de game hebt gespeeld: kijk eens of je het antwoord in de rubriek Taaladvies kunt vinden.

Dutch company Mars One makes suits for Mars (24oranges.nl)


The Dutch are already involved in trying to get to Mars, whether it’s growing food for the trip, simply wanting to take that one-way trip, or being the first at having a reality show on Mars.

Now Dutch company Mars One has unveiled its first try at a space suit to protect humans on the red planet. “Made from material similar to that used for NASA’s astronauts when exploring the Moon [like the one in the picture], the suit’s design also takes into account new challenges, such as the omnipresent red dust.” I still have strange red dust from a hike on Crete on one pair of shoes, so I can only imagine what their issues are. The suits are also to protect against killer radiation and would need to fit different people. Some 3D printers will ensure new parts can be made as needed. Have a look at what Mars One has been planning to do.

Groete, tot volgende maand!

Die Hutspot-span

Ander interessanthede

Pin It on Pinterest

Share This