Baie welkom terug! Ons begin hierdie jaar met ‘n dubbel-uitgawe Januarie/Februarie 2018.
In hierdie edisie kondig Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met groot genoegdoening aan dat die eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, vanaf 22 Januarie 2018 beskikbaar is. Lees verder, ons vertel jou graag hieronder baie meer van hierdie groot mylpaal.
Ons wens graag Antjie Krog van harte geluk met die toekenning van die 2018 Gouden Ganzenveer vir haar bydrae tot die Nederlandse kultuur. Dit is ʼn besonderse prestasie. In België is dit een van die dae “Het Carnaval van Binche 2018!” As jy in België is en dit nog nie ervaar het nie, moet dit nie misloop nie.Geniet, en tot volgende keer!

Eenders & AndersBekendstelling van Eenders & Anders, Afrikaans/Nederlandse lespakket en webblad vir Afrikaans Huistaal – ʼn opwindende nuwe belegging in Suid-Afrika se jeug

Nadat die Nederlandse taal om en by dertig jaar lank afwesig was in Suid-Afrikaanse skole, kondig Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met groot genoegdoening aan dat die eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, vanaf 22 Januarie 2018 beskikbaar is.

Die Afrikaans/Nederlandse lespakket – ’n reeks vir graad 6- tot graad 11-leerders  – het ten doel om leerders wat Afrikaans Huistaal neem aan die Nederlandse/Vlaamse kultuur, taal en letterkunde bekend te stel. Leerders vertrek vanaf ’n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (die Nederlandse taal, en Nederland en België). Hulle fokus op dit wat dieselfde is in die verskillende lande en tale, maar ondersoek ook dit wat anders is. Lees meer.

  —- o —-

Bekendstelling van Eenders & Anders Afrikaans/Nederlands lespakket en Website voor Afrikaans als Moedertaal – een opwindende nieuwe investering in de jeugd van Zuid-Afrika.

Nadat het Nederlands taal bijna 30 jaar afwezig is geweest in de Zuid-Afrikaanse scholen, kondigen het Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis met veel genoegen het eerste Afrikaans/Nederlandse lespakket voor scholen aan: Eenders & Anders, dat vanaf 22 januari 2018 beschikbaar is.

Het Afrikaans/Nederlandse lespakket –  een lessenreeks voor  leerlingen vanaf graad 6 (groep 8)  tot en met graad 11 (het vierde jaar van de middelbare school)   – heeft als doel leerlingen die Afrikaans als moedertaal leren, te laten kennismaken met de Nederlandse en Vlaamse cultuur, taal en letterkunde. Leerlingen vertrekken vanuit een bekend terrein (Afrikaans en Zuid-Afrika) naar nieuwe werelden: de Nederlandse taal, en Nederland en België. Ze richten zich op overeenkomsten tussen de verschillende landen en talen, maar onderzoeken ook wat verschillend is. Lees meer.

  —- o —-

Launch of Eenders & Anders Afrikaans/Dutch course and website for Afrikaans Home Language –an exciting new investment in South Africa’s youth

It is with great pride and joy that SASNEV (Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) and Protea Boekhuis Publishers announce that on 22 January 2018 the first Afrikaans/Dutch course for use in schools, Eenders & Anders, became available, what with the Dutch language having been absent from South African schools for well on thirty years.

The aim of this Afrikaans/Dutch course –a series for learners from Grade 6 to Grade 11 – is to introduce Afrikaans Home Language learners to the Dutch and Flemish culture, language and literature. Learners start off on well-known terrain (Afrikaans and South Africa) and go on to explore new worlds (the Dutch language, as well as the Netherlands and Belgium). They look at what is the same in the different countries and languages, but also interrogate that which is different. Read more.

Pearl Harbor 1941: Tora! Tora! Tora! Deur dr. Han Mets


De Orde van den Prince bied aan:

Dag: Sa. 10 Februarie
Tyd: 10:00 vir 10:30
Plek: SASNEV
Spreker: Prince-lid dr. Han Mets
Onderwerp: Pearl Harbor 1941: Tora! Tora! Tora!

Die kodewoord “Tora! Tora! Tora!” was die radiofonies versende rapport in 1941 deur die leier van die eerste golf Japanse vegters aan sy bevelhebbers op die vliegdekskip Akagi dat die blitsaanval op Pearl Harbor ’n sukses was. Dié aanval het die oorlog in die Stille Oseaan begin en het die verloop van die geskiedenis drasties verander – tot vandag toe. Daar is ook ’n populêre speelfilm met dié titel gemaak.

Han Mets se voordrag is gebaseer op sy besoek aan Pearl Harbor in 2017. Hy is 1924 in Bandung in Nederlands Indië (nou Indonesië) gebore, en as ’n boorling van dié geweste is sy lewe natuurlik ook grootliks deur dié aanval verander.

Han Mets schrijft: “Hoewel [mijn bezoek aan Pearl Harbor in 2017] grotendeels een persoonlijke belevenis verhaald, wil ik dit toch vanwege de historisch zo belangrijke effecten graag met u delen.”
Han was ’n mediese spesialis in bedryfs- en openbare gesondheid. Verder het hy afgetree as senior lektor aan die Mediese Skool, Universiteit Kaapstad.

Han was in 1992 een van die stigterlede van die Afdeling Kaap de Goede Hoop. Om dit te bewys, sluit ek hiermee ’n foto van die stigtingsdinee in.

  

Dr. Han Mets, met die hulp van Anneke van Niekerk, eien die mense op die foto as volg (v.l.n.r.)

Wim Vlietstra; Jen Nieubuurt; Hans Fransen; Anne Bouckaert; half verskuil agter haar is Bartje van der Sande; regs van haar is die gewestpresident Wim Bossaerts uit België. Heel regs is Han Mets. Die jong man is H. Willemse, wat by die Nederlandse of Belgiese ambassade gewerk en gewoonlik vergaderings in Kaapstad bygewoon het wanneer die parlement in Kaapstad in sitting was. Die lang man agter, derde van regs, is Roger Neven, die aanstigter van die Afdeling Kaap de Goede Hoop – dus: ons eerste voorsitter.

Alexandra Smarandescu (21) is nieuwe voorzitster van Vlaamse Jeugdraad (vrt.be)


De 21-jarige Alexandra Smarandescu uit Diest is de nieuwe voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad. Dat heeft onze redactie vernomen. Smarandescu volgt Nozizwe Dube op die de afgelopen drie jaar voorzitster was van de adviesraad van jongeren en jeugdwerkers. “We gaan ons focussen op drie thema’s: onderwijs, je goed in je vel voelen en diversiteit”, vertelt ze aan VRT NWS. Lees meer.

Ons Erfdeel vzw lanceert een ambitieus Engelstalig webplatform en zoekt een coördinator-eindredacteur (ivn.nu)


In het voorjaar van 2019 lanceert de onafhankelijke Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw een ambitieus Engelstalig webplatform van informatie, opiniëring, reflectie en kritiek over de Lage Landen.

Het webplatform zal opereren in een netwerk met alle andere partners en spelers in de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Het wil een betrouwbaar baken zijn van informatie en opiniëring voor alles wat reilt en zeilt in Vlaanderen en Nederland op cultureel en maatschappelijk gebied. Het Engelstalige platform zal ook een Nederlandstalig en een Franstalig luik bevatten.

Voor deze creatieve en uitdagende opdracht is Ons Erfdeel vzw op zoek naar een coördinator-eindredacteur. Alle informatie (functieomschrijving, profiel, sollicitatieprocedure) is te vinden op deze website. Je kunt hier een pdf van de vacature downloaden. Lees meer.

Antjie Krog ontvang Nederlandse prys vir haar bydrae tot Nederlandse kultuur (litnet.co.za)


Human & Rousseau en NB-Uitgewers is verheug om te verneem dat Antjie Krog die pas afgelope naweek (13 Januarie 2018) vereer is met die 2018 Gouden Ganzenveer.

De Gouden Ganzenveer is ’n kulturele prys wat jaarliks in Nederland ​​toegeken word aan ’n persoon of instituut ter verering van hul bydrae tot die geskrewe en gedrukte woord in die Nederlandse taal. Dié prys word vanjaar vir die eerste keer aan iemand van buite Nederland en België toegeken. In 2017 is dit toegeken aan die bekroonde romansier Arnon Grunberg.

Gerdi Verbeet, voorsitter van die Akademie van die Gouden Ganzenveer, het die nuus op die Nederlandse radioprogram De Taalstaat bekendgemaak: “Die Akademie van die Gouden Ganzenveer eer Krog as ’n spesiale en veelsydige digter, as ’n uitsonderlike skrywer en joernalis van integriteit, en as ’n begaafde kunstenaar van haar eie werk.” Lees meer.

Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) gelanceerd (ivn.nu)


Tijdens de Grote Taaldag, 3 februari jl., is de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) gelanceerd. DAGENTA is een database in opbouw. De nu gelanceerde collectie is gebaseerd op het papieren archief van oude taalkundige werken dat Geert Dibbets, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context, had achtergelaten aan de Nijmeegse universiteit.

Student-assistent Bo Grisel heeft, onder leiding van Marten van der Meulen en Nicoline van der Sijs, de bibliografische gegevens van dit archief ingevoerd in een database, en bij de meeste titels de tekst van het complete werk als doorzoekbare pdf toegevoegd. Daarvoor is ze nagegaan of er inmiddels een digitale versie van het werk voorhanden is, bijvoorbeeld bij Googlebooks; was dat niet het geval, dan is de papieren versie uit het archief gescand. De website is ontwikkeld door het Humanities Lab van de Nijmeegse letterenfaculteit. Lees meer.

Apartheid revisited, exploring he past to understand the present (zammagazine.com)


After almost two years of thinking, sketching, designing, discussing, writing and building, we were proud to offer a sneak preview of a new web application to members of the ZAM network at our studio on January 24th.

The project started with an idea by graphic designer Ruiter Janssen. As a man in his late twenties he was surprised – and ashamed – to find he knew so little about the Apartheid era in South Africa and its roots in Dutch and European ideologies. He found out that among friends a similar knowledge lacuna existed. Enter Janssen’s  search through the history of Apartheid and his desire to share the findings with a wider public. The web application is the convincing result of this journey. Ruiter approached ZAM, and in particular Bart Luirink, to assist with the content of the web application. Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ) proved to be the perfect partner to build the application. Read more.

Een interview met Dan Sleigh over Eilande (litnet.co.za)


Literatuur en films lijken in toenemende mate de grens tussen feit en fictie te thematiseren. In de aftiteling van films verschijnen steeds vaker framende teksten als “Gebaseerd op feiten”, of ”Geïnspireerd door ware geschiedenis”. Krotoa (2016), de film over het gelijknamige Khoisan-kindbediendemeisje van Jan van Riebeeck, heeft bijvoorbeeld de discussie over hergebruik van de geschiedenis in een nieuw verhaal weer doen losbarsten. Een soortgelijk proces is zichtbaar bij romans.

De roman Eilande (2002) (in 2005 vertaald als Stemmen uit zee) beschrijft de eerste jaren van de Hollandse nederzetting aan de Kaap. Auteur Dan Sleigh koos zeven decennia om in zeven hoofdstukken bij monde van zeven personages hun verhaal over de vroege Kaap te vertellen. Sleigh, historicus en voormalig redakteur van TANAP, een project dat ten doel had VOC-documentatie te digitaliseren, is inmiddels 80 jaar. In zijn huis in Pinelands, een lommerrijke wijk van Kaapstad, blikte ik met hem terug op zijn boek, de Kaapse geschiedenis en de grens tussen feit en fictie. Lees interview.

Eerste energieneutrale ‘pop-up huis’ staat in Abbenes (bright.nl)


Dit uiterst betaalbare energieneutrale prefab huis stapel je als Legosteentjes in elkaar.

Van het gas af, het moet gebeuren maar hoe dan, vragen velen zich af. Het Pop Up House is een vernieuwende manier voor als je aan nieuwbouw denkt. “Als je energieneutraal wil wonen, dan is het Pop Up House de makkelijkste manier om dat te doen,” legt Arie Verdoes uit. Hij woont in het eerste huis volgens dat modulaire systeem in Nederland, en is inmiddels ook distributeur.

“In deze tijd moet je toch eigenlijk niet meer een huis willen bouwen met stenen en een gasaansluiting. Wij hebben nul energiekosten. De gevels zijn onderhoudsvrij. Bovendien is het bouwen van een Pop Up House goedkoper: de kosten zijn ongeveer 80 procent van die van een ‘normaal’ huis. Daarbij komt dat de bouwtijd korter is: afhankelijk van het heien kan je binnen een maand of vijf een huis hebben.” En vergeet het wegvallen van de maandelijkse energiekosten niet. Lees meer.

Belgium and the Netherlands swop land (deredactie.be)


For the first time in almost 170 years the border between Belgium and the Netherlands is being modified. From midnight tomorrow two uninhabited peninsular will change country. At the end of last year the Belgian and Dutch Foreign Ministers agreed to the land swop that will see land currently in the Belgian municipality of Visé (Liège province) being transferred to the Dutch municipalities of Eijsden-Margraten and Maastricht and vice-versa.

The land exchange was made necessary as the border between the two countries in the area concerned followed what was then the course of the River Maas. However, the winding river was straightened in the 1960’s to make it more easily navigable.
As a result of this (uninhabited) pieces of Belgian territory were left isolated on the Dutch side of the river, while Dutch territory was left isolated on the Belgian side.
This made things difficult for the police and other emergency services that were unable to reach the enclaves without crossing the border. Link

Poëziekrant – Eerste editie van 2018 (poeziecentrum.be)


In Poëziekrant interviewt Bart Vervaeck de auteur van het Poëzieweekgeschenk Peter Verhelst, terwijl Sarah Vankersschaever is gaan kijken naar zijn poëzievoorstelling Koor. Verder ook een gesprek met de winnaar van de Constantijn Huygens-prijs, Hans Tentije. Onze nieuwe columniste voor 2018 is Maria Barnas; daarnaast vindt u onze vertrouwde rubrieken terug: Serendipity (Paul Claes), De zeef en U nu! (deze keer met Kristien Bonneure). Nieuwe gedichten in dit nummer leest u van Johan de Boose, Bart Janssen, Willem van Toorn, Astrid Lampe en Nikki Dekker. Thomas Möhlmann schreef een Raveel-gedicht. Alexandre Popowycz vertaalde eigen werk bij intrigerende beelden uit Congo. Vertaalde poëzie krijgt u van de Franse dichter Jean-Pierre Siméon, vertaald door Lucienne Stassaert. Ad Zuidert vertaalt Christopher Levenson. Recensies over bundels van Lieke Marsman, Piet Gerbrandy, Lief Vleugels, Victor J. Brunclair, Ted van Lieshout, Ronelda Kamfer, Antjie Krog, Jana Arns, Delphine Lecompte, Anton Korteweg, Tom van Deel en van het boek over Basiel de Craene. En we wegen de debuten van Carmien Michels en Karim Schelkens. Klik hier voor meer informatie.

Het Carnaval van Binche 2018 (out.be)


Het Carnaval van Binche is een buitengewoon levend erfgoed, en een populaire, menselijk en sociale gebeurtenis. Het wordt trouwens in 2003 door UNESCO “Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid” erkend.
Deze folkloristische manifestatie komt van een oude orale traditie, ze is een werkelijke plechtigheid die de deelnemers zich uniek laat voelen. Voor de bevolking van Binche, en volgens de populaire uitdrukking, “Er is alleen maar één Binche ter wereld”… Lees meer.

Fighting climate change by renovating homes in Belgium (brusselstimes.com)


Belgian homes use 70% more energy than the European average, mainly because much of the housing stock is old. A new project supported by EU aims at renovating more than 8500 homes in Ghent, Antwerp, Mechelen, Mouscron and La Louvière to improve energy efficiency and demonstrate efficiency strategies.

The project with a total budget of €13.9 million is expected to put Belgium on the path to renovating its existing housing stock, mobilising more than €700 million of complementary funding from other EU programmes and national sources. Read more.

Nederlands orkest wint Grammy Award: ‘Dit is heel bijzonder’ (nos.nl)


Het is bij velen onopgemerkt gebleven, maar Nederland heeft gisteren bij de Grammy Awards in New York een bijzondere prijs in de wacht gesleept. Het debuutalbum van het Amsterdamse collectief LUDWIG werd bekroond bij de Grammy’s, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen.

LUDWIG won in de categorie Best Classical Solo Vocal Album met Crazy Girl Crazy. Het album is een samenwerking tussen het Nederlandse collectief en de Canadese dirigent en sopraan Barbara Hannigan. “Dit is heel bijzonder”, zegt Peppie Wiersma, artistiek leider van het collectief. “We zijn pas een aantal jaren bezig en dit is onze eerste cd. Dat we de enige Nederlandse winnaar zijn, is natuurlijk extra speciaal.” Lees meer en bekijk video.

Dutch cow escapes and crowdfunding saves her from slaughter (iamexpat.nl)


A Dutch cow in Lettele, in the province of Overijssel, escaped with her sister just before being loaded onto a cattle truck, which was on its way to the butcher. The sister was caught after being shot with a tranquillizer gun, but Hermien, as she is being called after her owner Herman Jansen, has managed to dodge all attempts to capture her.
Now, after a crowdfunding campaign by the Party for the Animals (PvdD), enough money has been raised to save Hermien from a trip to the slaughterhouse. Read more.

Groete, tot volgende maand!

Pin It on Pinterest

Share This