OOR DIE LESPAKKET

Welkom by Eenders & Anders – jou venster op die Lae Lande (Nederland en België) wat ook vir jou ‘n blik op Europa bied. Dit voldoen aan al die vereistes van die NKABV.

Lees Verder

Welkom by Eenders & Anders – jou venster op die Lae Lande (Nederland en België)
wat ook vir jou ‘n blik op Europa bied. Dit voldoen aan al die vereistes van die NKABV.

Eenders & Anders voldoen aan al die vereistes van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV) en kan dus as verryking saam met een van die hoofstukke in jou taalhandboek gebruik word. Elke graad se lespakket bestaan uit ’n leerderboek-hoofstuk per graad, onderwysershandleiding en webwerf.

Die doel daarvan is om jou ’n blik op die letterkunde, taal en kultuur van Nederland en Vlaandere (die Nederlandssprekende deel van België) te bied. Ons wil jou op ‘n opwindende, avontuurbelaaide reis na die Lae Lande neem. Geniet dit!

Aan die begin gaan dit dalk effens moeilik wees om die Nederlandse tekste te verstaan. Jy sal egter gou gewoond aan die Nederlands raak en aan die einde van die lespakket selfs ’n bietjie Nederlands praat. Dan kan jy self ook die wonderlikste materiaal op die Internet oor Nederlands ontdek. Die Nederlanders is tegnologies baie gevorderd en daar is interessante video’s, toeps (apps), webwerwe, klankgrepe en speletjies.

In hierdie lespakket is die tekste soms in Afrikaans en soms in Nederlands. Kyk voortdurend na die ooreenkomste (eenders) en die verskille (anders) tussen die twee tale. Die vrae en opdragte is egter altyd in Afrikaans en jou antwoorde kan ook in Afrikaans wees.

Taalleer is nie vir dooie fossiele en bleeksiele nie! Met jou nuwe kennis sal jy skielik verstaan waar baie van die woorde en uitdrukkings in Afrikaans vandaan kom en hoe Afrikaans uit hoofsaaklik Nederlands ontwikkel het. Dit is ’n opwindende ontdekkingstog!

Ons wens is dat jy nie net vir twee weke lank uit jou doodgewone skoolsituasie weggevoer sal word nie, maar verlief sal raak op die Lae Lande. Eendag kan jy selfs daarheen reis en eerstehands ervaar watter wonderlike geleenthede die Nederlandse taal en die twee lande waar dit gepraat word jou kan bied.

Dus, welkom in die Lae Lande! Geniet die reis saam met ons. Hopelik sal jy hierdie lespakket so geniet dat jy Nederland en België self eendag wil gaan verken.

h

LEERDERBOEKE

Die leerderboeke is gemik op leerders wat Afrikaans as Huistaal neem, van graad 6 tot 11. Dit bevat interessante en kontemporêre leerstof en hope piekfyn illustrasies.

Lees Verder

Die leerderboeke is gemik op leerders wat Afrikaans as Huistaal neem, van graad 6 tot 11. Dit bevat interessante en kontemporêre leerstof en hope piekfyn illustrasies.

Om dit kort en kragtig te stel, dek die SASNEV-lespakket grade 6 tot 11, met ’n afsonderlike leerderboek vir elke graad.

Elke leerderboek:

 • dek alle vereistes van die NKABV
 • kan ’n tweeweeksiklus in die jaarprogram vervang
 • stel leerders bekend aan die Nederlandse en Vlaamse kulture
 • is op outentieke Nederlandse en Afrikaanse tekste gebaseer
 • word verryk deur toepaslike foto’s van Nederland, België en Suid-Afrika
 • kan ter verryking en vaslegging gebruik word
 • bevat ekstra leerstof vir onderwysers
 • dien as oorgang tussen gedrukte handboeke en e-leer
 • skakel met ’n webblad en ’n blog

Dit sal jou help om jou visuele geletterdheid ontwikkel. Die taalinhoud, aktiwiteite, speletjies en ander oefeninge gaan jou ervaringswêreld verryk en taalvaardighede in Afrikaans verskerp. En dan is daar nog die addisionele blootstelling aan die Nederlandse taal – ‘n bonus.

Met kort tekste, prente, gedigte, strokies, feite-hoekies en lekkerlees en doendinge, word jy blootgestel aan luister, praat, lees, kyk, en skryf – plus jy word uitgedaag om Afrikaanse en Nederlandse taalstrukture speels, kreatief, vloeiend en ekspressief te gebruik.

i

ONDERWYSERSGIDSE

Met die Eenders & Anders-reeks gaan die onderwyser sommer saam met die leerders op dieselfde opwindende, prettige reis na die Lae Lande! Met hope hulp vir onderwysers.

Lees Verder

Met die Eenders & Anders-reeks gaan die onderwyser sommer saam met die leerders op dieselfde opwindende, prettige reis na die Lae Lande! Met hope hulp vir onderwysers.

Die onderwysersgids volg die NKABV presies en die inhoud gaan die onderwyser sommer weer lus maak om skool te hou, met steun vir die onderrigtaak deur:

 • die fokus op kommunikatiewe en teksgebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer laat plaasvind. Die luisterbegrip is ekstra.
 • gepaste inhoud en kontekste, en ’n wye verskeidenheid tekssoorte aan te bied volgens eietydse temas wat verband hou met die doelwitte van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring, en integrering oor die kurrikulum heen spontaan te bewerkstellig. Verryk deur toepaslike foto’s van Nederland, België en Suid-Afrika.
 • ’n bruikbare onderrig-, leer- en assesseringsplan vir elke module, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien, Veral nuttig as lesverryking vir top leerders.
 • die ekstra materiaal vir onderwysers – ’n omvattende formele assesseringsprogram vir die graad, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering
 • beplanning en verslaghouding te vergemaklik deur die taalvaardighede en prosesse by elke aktiwiteit aan te toon, en te dien as oorgang tussen teksboek en e-leer.
 • ’n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite
 • ’n webblad waar onderwysers met mekaar kan kommunikeer – asook met Nederlandse kollegas – en leerders interaktief kan werk.

Pin It on Pinterest

Share This